Suczki

 

Suczki stanowiące współwłasność mieszkają ze swoim drugim właścicielem. 

Były w naszej hodowli