Seawinds Double Bonus

ur.30.06.2010
 
badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych - HD-A, ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie


Krajowa Wystawa w Bydgoszczy 3.05.2013 - klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwycięzca
Krajowa Wystawa w Dobrym Mieście 1.05.2013 - klasa otwarta, lokata I, CWC, Zwycięzca, BOBWspółwłaściciel: Andrzej Adamus
 

Ch. Witt End Jacks Or Better At Blackwing

Ch.Blackwing Superfine

Ch. Blackwing Santee
Ch. Blackwing Super Freak
Ch.Witt End Windfall Vegas Show Girl Ch. Rozzay Hunt Club Clayview Grady
Ch. Windfall Lubberline Regatta

Allegheny's Belles Of Ireland

Dickendall Buckstone Superman CH Dickendall Arnold
Dickendall Buckstone Lily
Ch.Allegheny's Gem Of Caer Bren Ch Thabatha's Drifter At Dickendall
Ch.Allegheny's Crystal