Ch. Should Not Sell Bella Mare

ur.
 

Champion Polski
Champion Montenegro
Champion Mołdawii
II lokata w klasie otwartej na Światowej Wystawie w Budapeszcie 2013

badanie w kierunku dysplazji biodrowej - HD-A
badanie w kierunku dysplazji łokciowej - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku HNPK - wolna poprzez dziedziczenie

współwłaściciel - Joanna BiszewskaRODOWÓD:
Ch.Tabatha's Burly

Ch.Dickendall Davaron Gable

Ch.Dickendall Arnold
Wolvercote Gaity Girl
Tabatha's Confetti Ch.Muscelunge Top Gun
Ch.Tabatha's Giggle
Ch.Can Not Sell Bella Mare Nipntuck HySpire Unforgettable Sureshot HySpire Impressive
Blackwater Cheerleader
Not For Sale Bella Mare Nimloth Logan At Herbu Zadora
Foks Psie Lobby