Plastic Cookie Bella Mareur. 26.10.2018


badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna
czarna suka


Krajowa Wystawa w Ostródzie 12.10.2019 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior
Międzynarodowa Wystawa w Białymstoku 18.08.2019 - klasa młodzieży, lokata IV, ocena doskonała


Rodowód:

Champion
Madison Avenue Bella Mare
Champion
Loretta Labs Morris
Ch. HySpire Slim Shady
Belquest Princess Maya
Champion
Should Not Sell Bella Mare
Ch. Tabatha's Burly
Ch.Can Not Sell Bella Mare
Champion
Fortune Cookie Bella Mare
Champion 
Dickendall Buckstone Three Dog Night
Ch.Saddlehill Late Night Scramble
Ch.Dickendall Princess Phoebe
Butter Cookie Bella Mare Ch.HySpire Bodacious At Shahli
Ch.Can Not Sell Bella Mare