Domino Pinochle Bella Mare


 

badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku HNPK - wolna poprzez dziedziczenie
żółta suczka


Międzynarodowa Wystawa w Katowicach 09.02.2019 - klasa pośrednia, lokata III, ocena doskonała
Krajowa Wystawa w Rybniku 07.10.2019 - klasa młodzieży, lokata II, ocena doskonała


Rodowód:

Champion 
Brookstone Grandvista Katmandu

Ch.Wiscoys Rocco

Ch. Waifin's Fly Cabot To Torngat
Alldans Gipsy Star
Lazy Daze Peppermint Patty At Grandvista Ch. Lobuff Bobwhite At Chucklebrook
Lazy Daze Take Home Pay
Champion
Blackwing Trips To Win
Ch.Wit's End Jacks Or Better At Blackwing Ch. Blackwing Superfine
Ch. Wit's End Windfall Vegas Showgirl
Blackwing Labelle Ch. Dickenall Davaron Gable
Blackwing Oh Domino